Personal training
Trainen met eigen lichaamsgewicht, Functional training. De klant zal getraind worden in fases van 4-6 weken. Hierbij worden 5 fases doorlopen volgens het NASM principe. Dit is een Amerikaanse methode waarbij wetenschappelijke is aangetoond dat men met deze manier van trainen blessure vrij kan trainen en mooie progressie kan maken. Na elke fase is er een evaluatie om zo telkens het persoonlijk plan van de klant te evalueren en zo nodig bij te stellen. Ook worden op deze manier de vorderingen die een klant maakt bijgehouden en zal dat de klant motiveren om door te zetten.

 

Esther Van de Pol Personal training

OPT-model

Het OPT-model is ontwikkeld door de NASM. Het uitgangsprincipe van het OPT-model is om stapsgewijs te werken aan de fysieke gezondheid. Dit gebeurt vanuit de verschillende inzichten binnen de bewegingsleer.

Bij het doorlopen van de verschillende trainingsonderdelen binnen dit model wordt aan elke grondmotorische eigenschap gewerkt. Grondmotorische eigenschapen dragen bij aan onze fysieke prestaties en zijn: uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, lenigheid/flexibiliteit, en coördinatie.

De verschillende trainingsonderdelen binnen dit model zijn: foam rollen (SMR), stretchen, warming-up, core, balance, pylometrie, speed agility quickness training (of cardio), resistance. Elke trainingsonderdeel heeft haar eigen bijdrage aan fysieke prestaties en kan op iedere niveau toegepast worden. Dit maakt dat dit model voor zowel ouderen als topsporters geschikt is.

De belastbaarheid binnen deze trainingsonderdelen worden binnen 3 niveau’s en 5 fasen progressief opgebouwd.

 

Eerste niveau: Stabiliteit

Stabiliteit is een belangrijke aspect om op met een goede coördinatie de spieren aan te kunnen sturen en is zowel belangrijk voor sporters als voor oudere mensen.

Fase 1: Stabiliteit

Binnen deze fase wordt gewerkt aan de stabilisatie uithoudingsvermogen. Dit houdt in dat de klant door middel van balans oefeningen leert om zijn/haar spieren met de juiste houding aan te sturen. Het verhogen van de flexibiliteit, gewrichtsstabiliteit en spieruithoudingsvermogen staat binnen deze fase centraal. Daarbij traint de klant op een hogere volume en een lagere intensiteit dan bij de andere fasen.

 

Tweede niveau: Kracht

Om zowel in het dagelijks leven te kunnen functioneren als wel een goede sportprestatie te kunnen leveren dient het lichaam over een bepaalde mate van kracht te beschikken.

Fase 2: Krachtuithoudingsvermogen

Bij het krachtuithoudingsvermogen wordt meer accent gelegd op spierkracht, met daarbij nog steeds het accent op het verbeteren van de stabiliteit. Deze combinatie zal leiden tot een toename in krachtuithoudingsvermogen en spiermassa. De belastbaarheid wordt hierdoor vergroot.

Fase 3: Hypertrofie training

Bij hypertrofie training staat het opbouwen van spiermassa centraal.

Fase 4: Maximale krachttraining

Bij deze fase staat het opbouwen van (maximale) kracht centraal. Deze fase is ook met name geschikt voor (top)sporters.

 

Derde niveau: Power

Fase 5: Powertraining

Binnen deze fase ligt het accent op om in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk kracht te generen. Daarnaast wordt een krachtoefening uit fase 4 gecombineerd met een poweroefening. Bijvoorbeeld de lat pull down en direct daarna de soccer trow op maximale snelheid. Deze fase is zowel geschikt voor atleten, als ook voor ouderen.

Opbouw oefeningen

Naarmate de klant een stap maakt naar het volgende niveau wordt de belastbaarheid binnen de trainingsvorm vergroot door onder andere de selectie van andere oefeningen (meer bewegingen in de romp en gewrichten) en door op een hogere intensiteit te trainen. Bijvoorbeeld binnen het niveau ‘stabiliteit’ ligt het accent bij het onderdeel core training het accent op weinig beweging in de romp. Zoals bij de oefening de plank. Terwijl bij het tweede niveau ‘kracht’ de core oefeningen dynamisch van aard zijn. Dat houdt in dat de hele core beweegt, zoals bij de ball crunch. En bij het derde niveau gebeurt dit op snelheid.

“Functional training. Trainen met eigen lichaamsgewicht, deze methode is een Amerikaanse methode waarbij wetenschappelijk is aangetoond dat met deze manier van trainen blessure vrij kan trainen en mooie progressie kan maken.”
Esther van de POL